Έδρα: Πιτσουλάκη 14
Τ.Κ. 713 07 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2813017083
Κινητό: 6937880733 (Κώστας Κλόκας)

 

Εκθετήριο: Αγίου Σώστη 17
Τ.Κ. 12135 Περιστέρι
Κινητό: 69729991799 (Ανέστης Μιχαηλίδης)