Έδρα: Κεράμου 2
  Τ.Κ. 716 01 Ηράκλειο Κρήτης
  Τηλέφωνο: 2813017083
  Κινητό: 6937880733 (Κώστας Κλόκας)
  Εκθετήριο: Αγίου Σώστη 17
  Τ.Κ. 12135 Περιστέρι
  Κινητό: 6972991799 (Ανέστης Μιχαηλίδης)