Έδρα: Πιτσουλάκη 14
Τ.Κ. 713 07 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2813017083
Εκθετήριο: Αγίου Σώστη 17
Τ.Κ. 12135 Περιστέρι