Έδρα: Κεράμου 2
Τ.Κ. 716 01 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2813017083
Εκθετήριο: Αγίου Σώστη 17
Τ.Κ. 12135 Περιστέρι