Εμβάθυνση προς εύρεση του ακριβέστερου σχεδίου – Δημήτρης Ντουντανιώτης

18.00

Το κεντρικό θέμα που αναπτύσσεται στο βιβλίο αυτό σχετίζεται με την οργάνωση της σκακιστικής σκέψης, 214 σελ., Εκδόσεις Οιωνός, 2009