Μαγνητάκια με Παγκόσμιους Πρωταθλητες

2.00

Μαγνητάκια με τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές στο σκάκι. Πωλούνται το καθένα χωριστά.

Όταν ολοκληρώνετε την αγορά σας, στα σχόλια σημειώστε ποιον παγκόσμιο πρωταθλητή θέλετε.

Ειδική τιμή αν αγοράσετε όλους τους Παγκόσμιους πρωταθλητές, εποικοινωνήστε μαζί μας!

Κατηγορία: