Σκακιστική προπόνηση Τόμος 2 – Ευστράτιος Γρίβας

9.50

Τόμος 2 – Μέσον της παρτίδας, 118 σελ. Εκδόσεις Κέδρος, 2004