Σκακιστική προπόνηση Τόμος 3 – Ευστράτιος Γρίβας

9.50

Τόμος 3 – Μέσον της παρτίδας, 118 σελ. Εκδόσεις Κέδρος, 2004